• Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Seizoen

HWP heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de competitieleider op het protest inzake de wedstrijd van het eerste team tegen De Stukkenjagers op 18 april. HWP speelde die wedstrijd onder protest omdat er ernstige geluidsoverlast was als gevolg van concerten op het plein voor de speelzaal in hartje Tilburg. De competitieleider wees het verzoek af omdat De Stukkenjagers niets te verwijten viel, de scheidsrechter niet had ingegrepen en geluidsoverlast een subjectief gegeven is.
HWP acht het beroepschrift onvoldoende gemotiveerd en vraagt de Commissie van Beroep om de wedstrijd te laten overspelen. De uitspraak van de Commissie van Beroep is sportief niet meer van belang omdat HWP in de slotronde van de competitie het kampioenschap binnenhaalde. Toch vindt de club het van belang dat er vastgesteld wordt dat er onder dergelijke omstandigheden geen KNSB-wedstrijden gespeeld mogen worden.